سریال واجبات نماز از گروه سریال های احکام که به کوشش دارالتحقیق شهید مطهری تهیه گردیده جهت بهره مندی عموم، فایل های مناسب نمایش، مناسب چاپ و اجرای آنلاین سریال توسط حاج آقا قدوسی  در این مطلب قابل دسترسی می باشد.
سریال اهمیت نماز از گروه سریال های احکام که به کوشش دارالتحقیق شهید مطهری تبریز تهیه گردیده جهت بهره مندی عموم، فایل های مناسب نمایش، مناسب چاپ و اجرای آنلاین این سریال توسط حاج آقا قدوسی  در این مطلب قابل دسترسی می باشد.
سریال روزه از گروه سریال های احکام که به کوشش دارالتحقیق شهید مطهری تبریز تهیه گردیده جهت بهره مندی عموم، فایل های مناسب نمایش، مناسب چاپ و اجرای آنلاین این سریال توسط حاج آقا قدوسی  در این مطلب قابل دسترسی می باشد.
سریال مقدمات نماز از گروه سریال های احکام که به کوشش دارالتحقیق شهید مطهری تهیه گردیده جهت بهره مندی عموم، فایل های مناسب نمایش، مناسب چاپ و اجرای آنلاین سریال توسط حاج آقا قدوسی  در این مطلب قابل دسترسی می باشد.
سریال مطهرات از گروه سریال های احکام که به کوشش دارالتحقیق شهید مطهری تبریز تهیه گردیده جهت بهره مندی عموم، فایل های مناسب نمایش، مناسب چاپ و اجرای آنلاین این سریال توسط حاج آقا قدوسی  در این مطلب قایل دسترسی می باشد.
سریال تقلید از گروه سریال های احکام که به کوشش دارالتحقیق شهید مطهری تبریز تهیه گردیده جهت بهره مندی عموم، فایل های مناسب نمایش، مناسب چاپ و اجرای آنلاین این سریال توسط حاج آقا قدوسی  در این مطلب قایل دسترسی می باشد.

تماس با ما

شماره تماس: 
حاج آقا قدوسی: 09141140198
دفتر تبریز:  35260077-041

نشانی ' تبریز ' :  تبریز/ میدان شهدا / روبروی استانداری / انتهای کوچه شهید سمساری/ ( امور روحانیون ) دارالتحقیق شهید مطهری (ره)

نشانی ' قم ' :  قم / خیابان ارم / میدان شهدا / جنب بیت حضرت امام (ره) / کوچه معلم / پلاک 8)
 

درباره ما

بعد از انقلاب اسلامی ، شور و نشاط عمومی نیاز فرهنگی جامعه را تامین می کرد و نهاد های فرهنگی هم با حرکت های انقلابی در گرم نگه داشتن جبهه فرهنگی تلاش های خوبی داشتند ولی با گذشت زمان و عادی شدن جو عمومی ، نیاز به مراکز فرهنگی آزاد اندیشی کاملا احساس می شد و در این راستا بود که رفقای طلبه دور هم نشستیم و مصمم شدیم دارالتحقیق استاد شهید مطهری (ره)  را راه اندازی کنیم.